Optiuni cursuri – anii II si III

În aten?ia studen?ilor care nu nu au depus lista de op?iuni sau nu se reg?sesc în liste pe locurile eligibile

Noi formulare de op?iuni vor putea fi depuse pân? marti, ora 12.00, la sala 103.

Întrucât num?rul de locuri alocat a fost deja ocupat, nu vor mai putea fi alese urm?toarele cursuri:

Anul II

Limbi ale izvoarelor

– Limba egiptean?

– Limba latin?

Studiul critic al surselor

– Surse ale istoriei ideilor

– Surse ale preistoriei

Cursuri op?ionale

– Via?a cotidian? în România interbelic?

– Religia Egiptului antic

– Religii romane

Anul III

Cursuri op?ionale

– Via?a cotidian? în România interbelic?

– Religia Egiptului antic

– Religii romane

Cursuri speciale

– Femeia în sursele bizantine din sec. XI-XII (lect.dr. Manuela Dobre)

– Franta in relatiile internationale (sec. XVIII-XXI) (prof.dr. Ovidiu Bozgan)

– Politic? ?i societate în Spania contemporan? (lect.dr. Marian ?tef?nescu)

– Istorie si cultur? de mas? contemporan?. Identit??i, mituri, structuri discursive (prof.dr. Mirela Lumni?a Murgescu)

– Lupta pentru putere în interiorul PCR (conf.dr. Ion Bucur)

– R?zboaiele napoleoniene (conf.dr. Simion Câl?ia)

– Arheologie micenian? (prof.dr. Carol C?pi??)

– Istoriografia româneasc? în secolele XIX-XX (lect.dr. Andrei Alexandrescu)