Taxe ID

Plata taxelor se face numai in RON

Taxa anuala de scolarizare este de 3.100 RON, prima transa de 1550 RON se achita pâna la data de 22 octombrie 2016, iar a doua transa se va achita pâna la sfârsitul lunii februarie 2017 dupa inceperea semestrului II.

Orice chitanta se va depune în original (sau copie) la Secretariatul facultatii pâna la termenele mentionate, reprezentând singura confirmare (dovada) a efectuarii platii.

Taxa se poate achita dupa cum urmeaza:

La casierie

Casieria Universitatii din Bucuresti, Bd. M. Kogalniceanu nr.36-46.(L-J 10-14, V 10-12)

Prin foaie de varsamant la BCR

Mergand la orice agentie BCR din tara, puteti depune banii cash in contul Universitatii din Bucuresti – Facultatea de Istorie, Cod Fiscal 4505502.
Contul in care trebuie depusi banii este RO34 RNCB0076010452620278, deschis la BCR Sector 5, Bucuresti.

Pe foaia de depunere trebuie specificate urmatoarele informatii:

· Numele complet: Nume de nastere, Initiala Tatalui, (nume de casatorie), Prenume, al persoanei pentru care se plateste taxa

· CNP-ul persoanei pentru care se plateste taxa

· Specializarea la care este student (a)

· Anul de Studii

· Alte observatii pe care le considerati utile (“rata 1?, “taxa re-examinare”, etc.)

·

Prin Ordin de Plata

Taxa se poate plati si prin virament bancar, din conturi deschise la orice banca comerciala din Romania sau strainatate. Informatiile ce trebuie sa apara pe Ordinul de Plata sunt:

· Numele complet: Nume de nastere, Initiala Tatalui, (nume de casatorie), Prenume, al persoanei pentru care se plateste taxa

· CNPul persoanei pentru care se plateste taxa

· Specializarea la care este student (a)

· Anul de Studii

· Alte observatii pe care le considerati utile (“rata 1?, “taxa re-examinare”, etc.)