Decont abonamente RATB

Prima decontare va avea loc dupa jumatatea lunii noiembrie 2016 (pentru toate abonamentele valabile de la 01.10.2016), in functie de alocarea venita de la minister.

Abonamentele RATB se vor deconta doar pentru studentii/masteranzii/doctoranzii de la buget in anul universitar 2016-2017 pana in 26 de ani.

Abonamentele vor fi decontate doar dac? num?rul cardului (inscrip?ionat în dreapta sus pe card) este lizibil. V? rug?m s? NU confunda?i num?rul care se afl? deasupra numelui titularului de card – care este o parte a CNP-ului – cu num?rul cardului, care apare pe bonul fiscal.


La decontare trebuie s? prezenta?i doar bonul fiscal stampilat in original ?i copia cardul de c?l?torie.

SECRETARIATUL

Facultatea de Istorie