Anunt important taxa 2016-2017 + restituire taxa admitere

PENTRU STUDENTII DE LA TAXA – ZI Licenta si Master 2016-2017

1. sa achite integral taxa semestriala de 1550 lei pâna pe data de 25 octombrie 2016, la Casieria Universitatii (demisol Cladirea Rectoratului, Bd. M.Kogalniceanu nr.36-46).

Taxa anuala de scolarizare este de 3.100 RON, a doua transa achitându-se pâna la sfârsitul lunii februarie 2017.

Orice chitanta se va depune în original (sau copie) la Secretariatul facultatii pâna la termenele mentionate, reprezentând singura confirmare (dovada) a efectuarii platii.

2. sa depuna la secretariatul facultatii originalele la Diploma de bacalaureat/diploma de licenta

Se admit copiile legalizate ale diplomelor NUMAI DACA se dovedeste, prin adeverinta, ca aceasta este depusa la o alta facultate unde candidatul a fost admis pe locuri bugetare.

Restituire taxa admitere

Candidatii care au participat la examentul de admitere din sesiunea iulie 2016, admisi la taxa si care ulterior au trecut la buget, vor putea ridica chitantele de la secretariat in perioada 10.10.2016-20.10.2016 (in intervalul orar 12-14) in baza carora isi pot recupera suma. Cei care au un cont personal deschis la orice banca il pot aduce la secretariat pentru a i se vira banii in cont. Chitantele ridicate vor trebui depuse la Facultatea de Drept (Bd. Mihail Kogalniceanu 36-46), Serviciul Financiar(demisol).