BuzzCamp, edita 16

Despre BuzzCamp
BuzzCamp este cel mai longeviv eveniment din Romania dedicat dezvoltarii personale, recrutarii specializate si orientarii in cariera pentru studenti si absolventi.
Evenimentul BuzzCamp, care din 2008 si pana astazi a pus fata in fata peste 100 de companii cu mai mult de 20,000 de participanti, se desfasoara in 9 orase (Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca, Timisoara, Brasov, Sibiu, Craiova, Bacau, Constanta) si, ca in fiecare an, se bucura de sprijinul celor mai mari centre universitare si de implicarea a peste 50 de organizatii studentesti.La BuzzCamp, le oferim oportunitatea tinerilor de a intra in contact cu lumea angajatorilor. La editia din acest an, BuzzCamp – A date with my future employer, ne-am gandit sa intermediem angajarea si sa te ajutam sa-ti conturezi abilitatile pe care le ai, pentru o dezvoltare personala impecabila, urmata de o cariera ghidata de succes.

BuzzCamp 16 î?i d? întâlnire cu viitorul t?u angajator

Inspire Group s-a preg?tit minu?ios pentru aceast? toamn?, cu o ofert? complex? de joburi ?i

cu un antrenament de invidiat pentru dezvoltarea personal? ?i profesional? a tinerilor. Cu alte cuvinte, începe BuzzCamp 16, în Bucure?ti ?i în alte 8 ora?e din ?ar?, edi?ia aceasta intitulându-se

A date with my future employer.

?i s-a întâmplat vreodat? s? participi la un

târg de joburi, îns? nu ai reu?it s? g?se?ti pozi?ia potrivit? nevoilor ?i cuno?tin?elor tale? BuzzCamp este mai mult decât un târg de joburi, este un eveniment dedicat dezvolt?rii personale, orient?rii în carier? ?i recrut?rii specializate pentru studen?i ?i absolven?i.

BuzzCamp Bucure?ti are loc în perioada 19-21 octombrie, la Hotel Ramada Majestic. Înscrierea este gratuit?, dar trebuie s?-?i rezervi locul din timp aici:

ÎNSCRIERE

Ce ?i-am preg?tit la BuzzCamp Bucure?ti?

  • Cei mai buni speakeri din domeniile relevante pentru tine
  • Speciali?ti din companiile tale preferate (HPE, Telus International, Accenture, DB Schenker, HPI, Persons)
  • 3 zile de conferin?e ?i workshop-uri, ghidate dup? urm?toarele teme:

Ziua 1 – 19.10.2016

Dezvoltare personal?: Perseveren?a. De câte ori încerci pân? reu?e?ti?

Orientare în carier?: Joburi hybrid. Cum va ar?ta cariera ta peste 5 ani?

Ziua 2 – 20.10.2016

Dezvoltare personal?: Comunicarea display-to-display. Digitalizarea emo?iilor.

Orientare în carier?: Angajat digitalizat – cum se desf??oar? activitatea la birou?

Ziua 3 – 21.10.2016

Dezvoltare personal?: “I know what you did since you were born” (The Internet)

Orientare în carier?: Genera?ia Z, designerii viitorului

E?ti la un click distan?? de evenimentul care promite s?-?i schimbe via?a profesional?. Ne vedem la BuzzCamp 16?

De ce nu e BuzzCamp doar un târg de joburi

Dup? cum te-am obi?nuit pân? în prezent, BuzzCamp nu este un târg de joburi. Pe lista de priorit??i a acestui eveniment se plaseaz? pe primele locuri orientarea în carier? ?i dezvoltarea personal?, pe lâng? recrutarea specializat?, realizat? cu ajutorul experien?ei ?i dedic?rii Inspire Group. Î?i oferim toate aceste servicii definite de dorin?a noastr? de a ajuta tinerii profesioni?ti începând cu 19 octombrie în Bucure?ti ?i în alte 8 ora?e din ?ar?: Bac?u (25 octombrie), Ia?i (27 octombrie), Cluj (1 noiembrie), Timi?oara (3 noiembrie), Craiova (8 noiembrie), Bra?ov (15 noiembrie), Sibiu (17 noiembrie), Constan?a (22 noiembrie).

În momentul în care tinerii particip? la târguri de joburi, nu le sunt oferite servicii de orientare în carier?, nereu?ind de multe ori s? g?seasc? jobul potrivit nevoilor ?i cuno?tin?elor lor. Îns? BuzzCamp este dedicat recrut?rii specializate, astfel încât fiecare tân?r aflat la începutul carierei sale s? poat? s?-?i urmeze pasiunea ?i visurile profesionale. Workshop-urile ?i conferin?ele organizate în cadrul BuzzCamp 16 vin în ajutorul participan?ilor, ajutându-i s? interac?ioneze cu lumea angajatorilor într-un mod diferit fa?? de cum se a?teptau. De asemenea, aceste interac?iuni îi ajut? pe angajatori s?-?i dea seama cine este potrivit pentru oportunit??ile de angajare pe care le ofer? ?i poten?ialul c?ror persoane poate s?-i ajute s? treac? mai departe de un interviu individual. Ca participant, po?i înv??a ?i unele secrete ale meseriei speaker-ilor prezen?i la eveniment, f?r? s? trebuiasc? s? faci tu o documentare detaliat? în prealabil. Ai vrea s? te treze?ti diminea?a ?i s? mergi la un loc de munc? de la care s? ob?ii mai mult decât satisfac?ie financiar?? Po?i face acest lucru dac? te pasioneaz? cu adev?rat domeniul în care lucrezi, iar g?sirea acestuia poate fi f?cut? cu ajutorul orient?rii în carier? la BuzzCamp.

Suntem de p?rere c? dezvoltarea personal? realizat? prin intermediul unor activit??i precum îmbun?t??irea abilit??ilor pe care le ai, con?tientizarea tr?s?turilor definitorii ?i modurile în care le po?i folosi în beneficiul t?u, precum ?i înv??area constant?, poate s? te ajute pe termen lung, atât în ceea ce prive?te munca pe care o desf??ori, cât ?i în via?a personal?. Companiile prezente la BuzzCamp sunt în c?utarea tinerilor studen?i ?i absolven?i, care doresc s?-?i îmbun?t??easc? în mod constant abilit??ile, s?-?i descopere poten?ialul ?i alte talente. Vrem s? te ajut?m s?-?i concentrezi aten?ia pe domeniul sau industria care te pasioneaz? cu adev?rat ?i s?-?i descoperi valen?ele ne?tiute pân? acum.

Noi î?i p?str?m un loc la BuzzCamp 16, pentru c? vrem s? te ajut?m s? dai startul carierei tale ca la carte. Tu trebuie doar s? te înscrii aici: https://goo.gl/MEiUZo ?i s? te preg?te?ti s?-?i adaugi experien?? relevant? în CV.

Mai multe detalii la:
http://buzzcamp.ro/event/