Acad. Alexandru Vulpe s-a stins din via??

Facultatea de Istorie a Universit??ii din Bucure?ti anun?? cu profund? emo?ie trecerea în nefiin?? la 9 februarie 2016 a academicianului Alexandru Vulpe, istoric ?i arheolog, fost director al Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan“ al Academiei Române.