Avizarea candidatilor de catre Consiliul Facultatii pentru functia de decan

În urma votului din ?edin?a de Consiliu din data de 5.02.2016 au fost aviza?i urm?torii candida?i:

  1. Conf. dr. Florentina Ni?u
  2. Lect. dr. Marian ?tef?nescu

Candidatura Prof. dr. Carol C?pi?? nu a întrunit num?rul de voturi necesare aviz?rii.