Baza de date electronica – Robia Romilor

Scopul general al acestui site este acela de a contribui la înt?rirea coeziunii sociale dintre popula?ia de etnie rom? ?i popula?ia majoritar?, pe baza concepului de cunoa?tere, prin realizarea unei baze de date electronice in cadrul CNCR-RK cu documente de arhiva referitoare la perioada Robiei romilor in Tarile Romane, culese din Arhivele Nationale ale Romaniei.

Baza de date con?ine documente existente în fondurile documentare ale Arhivei Na?ionale pe tema robiei romilor din România. Documentele acoper? o perioad? de aproximativ 500 de ani ?i sunt selectate de c?tre speciali?tii din Arhivele Na?ionale ?i cei de la Facultatea de Istorie a Universit??ii Bucure?ti. Un num?r de aproximativ 1000 de documente vor fi f?cute publice, fiind traduse din limbile român? veche ?i slavon? în român? ?i englez?.

http://ro.sclavia.romilor.ro/despreproiect