Prof. Univ. Dr. Mihai Retegan

Email: mihai.retegan@istorie.unibuc.ro


Studii:

Doctorat in istorie - Universitatea din București (1993)

Licenta - Universitatea din București (1974)


Domenii de interes:

Politica externă a României și Relații internaționale în sec. XX

Istoria militară a sec.XX

România post al doilea război mondial


Cursuri sustinute la Facultatea de Istorie:

Politica externă a României în perioada interbelică

Politica militară a României 1920 – 1947

România și crizele comunismului (1953 – 1989)


Lista selectivă de publicații:

Retegan, M. - În balanța forțelor. Alianțe militare românești interbelice, 1997

Retegan, M. - 1968 din primăvară până în toamnă, 1998 și 2014 (ediție revăzută și adăugită)

Retegan, M. - Povestea unei trădări. Spionajul britanic în România (1941 – 1944), 2010

Retegan, M.; Botoran, C.; Duțu, Al. - Transilvania în evoluția relațiilor româno-ungare. O nouă abordare, 1993

Retegan, M.; Duțu, Al. - Ostași, vă ordon: treceți Prutul, 1993

Mai multe ediții de documente despre 1956, 1989, relațiile din Pactul de la Varșovia


Conducător de doctorat:

Elis Pleșa: Cultul personalității lui Gheorghe Gheorghiu-Dej

Cristina-Mihaela Scarlat: Violența Politică în ațegerile parlamentare din România interbelică

Gheorghe Ionuț Bucur: Săptămâna culturală a Capitalei, destinul unei reviste controversate

Andreea Bădilă: Acțiuni diplomatice românești în cadrul ONU și CSCE, 1962 – 1975

Alexandru Mihai Pițigoi: Marea Britanie și România, 1905 – 1929

Vasile Palii: Actul decisional în politica externă românească, 1939 – 1968

Florin Popescu: Relații româno-sovietice, 1918– 1927

Valentin Vasile: Viața cotidiană în România, 1941 – 1965

Florin Soare: Politica natalistă a regimului Ceaușescu

Iuliu Crăcană: Justiția în slujba puterii

Îi rog pe toți ceilalți doctoranzi care nu se regăsesc aici să îmi ierte neținerea de minte!