Conf. univ. dr. Florentina Nitu

Email: florentina.nitu@istorie.unibuc.ro


Studii:

Doctorat în Istorie - Universitatea din București (2005)

Master în Istoria Sud-Estului Europei - Universitatea din București (1995)

Licență în Istorie - Universitatea din București (1994)


Domenii de interes:

  • Istorie economică în spațiul românesc şi raporturile cu spaţiul central şi est-european (istoria preţurilor, circulaţia, consumul şi tezaurizarea podoabelor din metal preţios) în secolele XVI-XVIII; consumerism;
  • Istoria costumului şi a bijuteriilor;
  • Muzeografie şi muzeologie, managementul instituţiilor culturale


Cursuri susținute la facultate:

  • Curs general Științe auxiliare istoriei;
  • Curs opțional Muzeologie și muzeografie (Istoria artei);
  • Curs special Podoabă și veșmânt în spațiul românesc (secolele XVI-XVIII);
  • Seminar opțional Istoria costumului și podoabelor (Istoria artei);
  • Seminar master Tipuri și modele de consum cultural în spațiul românesc (sec. XVII - începutul sec. XIX);
  • Seminar master Paleografie chirilică.


Listă selectivă de publicații:

Cărţi

Preţuri de podoabe şi orfevrărie din metal preţios în spaţiul românesc (secolele XVI-XVII), Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2006, 398 p.


Capitole în volume ştiinţifice

Lumea românească în economia europeană până la 1859 (autori Bogdan Murgescu, Florentina Niţu) în volumul Procesul de integrare a României în economia europeană, coord. Prof. Maria Mureşan, Ed. ASE, Bucureşti, 2008, p. 17-50.

Precursori ai Universității din București, în Universitatea din București, 1864-2014, coord. Ovidiu Bozgan și Bogdan Murgescu, cuvânt înainte Mircea Dumitru, București, Ed. Universității din București, 2014, p. 27-45.


Volume coordonate

Caietele Laboratorului de Metodologie a Istoriei “Dimitrie Onciul”, vol. I, Studiile medievale şi premoderne – un teritoriu de redescoperit?, coord. Florentina Niţu, Bucureşti, 2009, 254 p.


Studii științifice

Pentru o istorie a preţurilor în Ţările Romane: date privind costul podoabelor în secolul al XVI-lea, în “Muzeul Naţional”, X, 1998, p. 5-17.

Consideraţii privind consumul şi preţul peştelui în Ţările Române – secolul al XVI-lea, în Studii de istorie economică şi istoria gândirii economice, vol. III, In honorem Paul Cernovodeanu. Demografie istorică. Comerţ şi structuri alimentare. Economie urbană şi reglementări juridice, coord. Ștefan Ștefănescu și Bogdan Murgescu, București, Ed. Academiei Române, 1998, 123-136.

Tentaţia nestematelor. Pietrele preţioase şi semi-preţioase purtate în secolele XVI-XVII în spaţiul românesc şi valoarea acestora, în “Analele Universităţii Bucureşti. Istorie”, LII, 2003, p. 3-21.

Preţurile produselor de orfevrărie şi vocaţia europeană a meşterilor ardeleni (sec. XVII), în In honorem Gernot Nussbächer, vol. îngrijit de Daniel Nazare, Ruxandra Nazare şi Bogdan Florin Popovici, Braşov, Ed. Foton, 2004, p.283-295.

Circulaţia meşterilor şi a bijuteriilor în secolele XVI-XVII. Contacte între spaţiul românesc şi cel central şi vest-european, în volumul Economie, instituţii şi integrare europeană, coord. Maria Mureşan, Bucureşti, Ed. ASE, 2007, p. 17-38.

Societatea moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare şi evoluţiile economice europene. Preţul satelor în a doua jumătate a secolului al XV-lea, în volumul Ştefan cel Mare şi epoca sa. Culegere de studii, coord. Tudor Teoteoi, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007, p. 30-41.

Folosirea obiectelor din metal preţios ca mijloace alternative de plată în secolele XVI-XVII. Plăţile mixte şi zăloagele, în „Cercetări numismatice”, XII-XIII, 2006-2007, p. 423-434.

Preţurile în istoriografia românească. Direcţii de cercetare, (im)posibile proiecte, în „Revista Istorică”, 2008.

Piaţa imobiliară bucureşteană în secolele XVI-XVIII. Mecanisme de funcţionare şi comportamente economice, în Studia Varia in Honorem Professoris Ştefan Ştefănescu Octogenarii, vol. editat de Ionel Cândea şi Cristian Luca, Editura Academiei Române şi Muzeul Brăilei, Editura Istros, 2009, p. 359-398.

Consumul de bijuterii în Transilvania secolului al XVII-lea: lux, status social, rațiuni economice. Registrele de cumpărături ale principelui Gabriel Bethlen, în Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene. A Bethlen Gábor trónra lépésének 400 évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2014, p. 524-536.