Conferinta `Teologia si construirea natiunii in anii ‘ 30`

12.03.2018 01:47

MACHETA OKK.jpgO  istorie intelectuală şi politică autentică  a interbelicului românesc nu poate neglija una dintre dimensiunile simbolice şi ideatice esenţiale pentru o societate est-europeană –  discursul teologal. Relevarea funcţiei politice a acestui discurs, îi conturează teologiei un rol important în construcţia  naţiunii româneşti interbelice.

Conferinţa cu titlul Teologia şi construirea naţiunii în anii ‘ 30, reprezintă una dintre temele unui proiect de cercetare intitulat ,, Teologie politică româneasca. O analiza de discurs. 1918-1941.” Tema propusă în cadrul acestei conferinţe descarcă istoriografic una din directiile proiectului si anume analiza in cadrul discursului teologal cu functie politică a conceptelor/realitate istorică - ortodoxie, naţiune şi statul creştin.

Conferinţa propune în special o radiografie a raportului şi conectivităţii triadei conceptuale ortodoxie, naţiune şi statul creştin, în discursul  unui teolog influent al Bisericii Ortodoxe Române - părintele profesor Dumitru Stăniloae şi de asemenea în lucrările unui profesor de teologie din interbelic, o voce inconfundabilă în agora creştină - Nichifor Crainic. Tema conferinţei ţinteşte totodată, o analiză a rolului jucat de B.O.R. în perioada interbelică la efortul intelectual, administrativ şi politic al statului român, al elitelor sale, de construire a naţiunii române. Oportunitatea acestei investigări istoriografice rezidă în revitalizarea în conştiinţa publică românească de azi a memoriei unor proiecte intelectuale interbelice care conturau în epocă o soluţie teologico-politică ortodoxă la problema modernităţii. Din nefericire, această perspectivă s-a constituit implicit într-un suport ideologic pentru radicalismele de dreapta.