Programul de pregatire pentru Bacalaureat Istorie - FIUB

22.02.2018 12:27

3 martie, orele 9.00 – Introducere (prezentarea programului, recomandări stilistice și metodologice privind examenul de bacalaureat).

 

10 martie, orele 10.00   

Romanitatea românilor în viziunea istoricilor – istorici și umaniști despre romanitatea românilor; principalele teorii cu privire la romanitatea românilor și motivele apariției lor. 

 

17 martie, orele 10.00

Autonomii locale și instituții centrale în spațiul românesc (secolele IX-XVIII) – etapele întemeierii Țării Românești, Moldovei și Transilvaniei; instituțiile medievale (domnia, Biserica, sfatul domnesc etc.).

 

24 martie, orele 10.00 

Spațiul românesc între diplomație și conflict în Evul Mediu și la începuturile modernității partea 1 – domnitorii români (Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara, Vlad Țepeș, Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazul); eforturile diplomatice și militare ale acestora de a păstra autonomia țărilor române.

 

31 martie, orele 10.00

Spațiul românesc între diplomație și conflict partea 2 (sec. XVII-XVIII); Memorii și proiecte  de reformă (sec. XVIII).

 

10 aprilie – vacanța de Paște.    

 

14 aprilie, orele 10.00

Statul român modern de la proiect politic la realizarea României Mari (secolele XIX -XX). România şi concertul european; de la „criza orientală” la marile alianţe ale secolului XX –  proiectele politice din secolele XVIII- XIX;Unirea din 1859; domnia lui Alexandru Ioan Cuza; cucerirea Independenței; Marea Unire de la 1 decembrie 1918. 

 

21 aprilie, orele 10.00 

Secolul XX – între democrație și totalitarism. Ideologii și practici politice în România și în Europa – principalele ideologii din perioada interbelică; căile și metodele prin care aceste teorii s-au impus în diferite țări; evoluția ideologiilor după al doilea război mondial.

 

28 aprilie, orele 10.00 

România postbelică. Stalinism, național-comunism și disidență anticomunistă – instalarea comunismului; regimul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej și cel al lui Nicolae Ceaușescu; măsuri economice, sociale și politice adoptate în timpul regimului comunist.

 

 5 mai, orele 10.00

România în perioada Războiului Rece – poziția conducătorilorcomuniști în războiul dintre democrație și comunism.

 

12 mai, orele 10.00

Construcția democrației posdecembriste – evenimentele dedupă 1989; caracteristicile regimului democratic. 

 

19 mai, orele 10.00

Constituțiile din România – caracteristicile Constituțiilor.

 

26 mai -  Test final. Simularea examenului de bacalaureat  

 

Activități propuse pentru fiecare întâlnire:

✓ Expunere/discuții pe tema propusă.

✓ Analiză variante subiecte bacalaureat.

✓ Test pentru acasă: rezolvarea unei variante de  subiect bacalaureat (corectitudinea rezolvării va fi verificată ulterior).

 

Cursurile de pregatire se vor tine in Amfiteatrul N. Iorga (FIUB, et. 1).