Orar Scoala Doctorala

Despre arhive, biblioteci, manuscrise, cărți rare și documente - de la cercetarea clasică la epoca internetului – 4 ore/săptămână, Prof. univ. dr. Viorel Panaite (marți, orele 14-18, Facultatea de Istorie, sala 8)

Metodologia cercetării istorice. Definirea temelor de cercetare și poziționarea istoriografică – 4 ore/săptămână, Prof. univ. dr. Bogdan Murgescu (miercuri, orele 16-20, Facultatea de Istorie, sala 8)

Proiecte de țară și politici externe în România secolului XX. Surse și metodologie – 2 ore/săptămână, Prof. univ. dr. Mihai Retegan (vineri, orele 14-16, Facultatea de Istorie, Sala 303)

Competențe transversale pentru doctoranzi. Managementul proiectului – 2 ore/săptămână, Prof. univ. dr. Paul Marinescu (in fiecare vineri, intre 6 noiembrie si 11 decembrie, orele 16-18, Laborator 1 Informatică, Facultatea de Administrație și Afaceri)

Cursurile se vor ține timp de 12 săptămâni, în perioada 2 noiembrie 2015 – 29 februarie 2016, de comun acord cu titularul cursului.

Prof.dr. Viorel Panaite (Directorul Scolii Doctorale de Istorie)