Colocviu trecere anul II - SDI

06.06.2018 23:26

Colocviul de trecere în anul II de studii universitare de doctorat va avea loc in data de 11 septembrie 2018ora 10.

Pentru promovarea examenului de trecere în anul 2 sunt necesare:

- centralizatorul de note completat conform programei de studiu pentru anul 2017-2018 însoțit de cataloage și semnat de coordonatorul științific

- prezentarea proiectului de cercetare științifică

Participarea este obligatorie pentru toți doctoranzii înmatriculați la 1 octombrie 2017.