Call for applications-Școala de vară de istorie orientală, Editia a II-a

A doua ediție a Școlii de vară de istorie orientală aduce în discuție studiul identității și al modului de percepere a comunităților minoritare în istorie, cu accent pe distincția oriental-occidental. Comunicările pot face parte din sfera istoriei, istoriei artei, a relațiilor internaționale, a studiilor culturale și a altor domenii conexe. Comunicările trebuie să se încadreze temporar în intervalul 600 d.Hr. – 1945 și geografic în spațiul oriental (pornind de la Extremul Orient și până la teritoriile care au aparținut califatelor arabe și Imperiului Otoman – inclusiv Balcanii otomani, Spania maură).

Câteva exemple de subiecte ce pot fi abordate în comunicările participanților:

  • maginea evreului/creștinului în Imperiul Otoman, imaginea turcului în Europa, imaginea mongolilor în sursele occidentale etc.;
  • statutul politic, juridic al minorităților etnice și religioase în Imperiul Otoman, califatele arabe, China și Europa creștină etc.;
  • călători orientali în Occident; călători occidentali în Orient;
  • Marile Puteri și protecția supușilor/cetățenilor străini în Imperiul Otoman;
  • mărci identitare ale minoritarilor în vestimentație, artă, arhitectură;
  • coexistența pașnică/belicoasă orientali-occidentali etc.

*Se ia în considerare posibilitatea publicării într-un volum a lucrărilor participante la școala de vară.

Data: 30 august – 2 septembrie 2021

Organizator: Cercul de Istorie Orientală (CIO), cerc studențesc din cadrul Facultății de Istorie, Universitatea din București

Mod de desfășurare: online, pe platforma Zoom.

Activități propuse: o sesiune de comunicări științifice pentru studenți, masteranzi, doctoranzi, cărora li se adaugă câteva activități de tipul vizionare de film, masă rotundă, curs introductiv de limba turcă etc.

Tema ediției a II-a: Oriental-Occidental: identitatea și percepția minoritarilor în istorie