Anunț restituire taxă pentru studenții înscriși în anul I (an universitar 2020-2021)

Candidatii admiși pe locurile cu taxă (licență și master) care au achitat prima tranșă din taxa de școlarizare (500 RON) și ulterior au trecut pe locurile de la buget, în urma vacantării acestora, pot solicita
restituirea banilor, completând cererea și declarația atașată.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să consultați metodologia de mai jos.