Zilele Portilor Deschise la FIUB

În s?pt?mâna 26 martie – 30 martie Facultatea de Istorie organizeaz? S?pt?mâna Por?ilor Deschise! Liceenii ?i tinerii interesa?i s? urmeze un program de licen?? în Istorie, Istoria Artei sau Rela?ii Interna?ionale ?i Studii Europene, dar ?i studen?ii care sunt interesa?i de unul dintre cele 11 programe de master disponibile sunt invita?i s? participe la cursurile deschise publicului ?i la activit??ile speciale organizate de FIUB.