Oportunitate studenti – documentare

Direc?ia pentru Eviden?a Persoanelor ?i Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne este implicat? în activit??ile organizate de Guvernul României care marcheaz? Centenarul Primului R?zboi Mondial ?i al Marii Uniri din 1918. Pe adresa facult??ii a sosit o solicitare, prin care ni s-a semnalat inten?ia de a organiza un eveniment public de tip simpozion/ miniconferin?? unde s? poat? fi prezentate aspecte legate de momentele comemorate, ?inând cont de specificul institu?iei respective.