Anunt Important – Burse Master anul I

Studentii anului I master (2017/2018) care si-au depus cerere pentru burs? ?i nu sunt absolven?ii facult??ii de istorie (promo?ia 2017) sunt ruga?i s? aduc? urgent adeverin?a sau foaia matricol? de unde s? reias? –media anilor de studiu ?i media anului III (acestea fiind criterii de departajare), în caz contrar nu vor fi lua?i în calcul la situa?ia burselor.