Anunt Important – Burse Master anul I

Studentii anului I master (2017/2018) care si-au depus cerere pentru burs? ?i nu sunt absolven?ii facult??ii de istorie (promo?ia 2017) sunt ruga?i s? aduc? urgent adeverin?a sau foaia matricol? de unde s? reias? -media anilor de studiu ?i media anului III (acestea fiind criterii de departajare), în caz contrar nu vor fi lua?i în calcul la situa?ia burselor.