Ottoman Archeology in Romania

Centrul de Studii Turce – FIUB organizeaz? prima conferin?? interna?ional? având ca subiect arheologia otoman? în România, domeniu care are nevoie de sprijin pentru dezvoltare ?i preg?tire de speciali?ti.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu TIKA – Agen?ia de Cooperare ?i Colaborare Turc? ?i Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”. Lucr?rile conferin?ei se vor desf??ura în limba englez?.