Bursa speciala – promovare

Facultatea de Istorie a Universit??ii din Bucure?ti ofer? o burs? special? în vederea realiz?rii activit??ilor de promovare a facult??ii în mediul virtual. Bursa se acord? pe perioada semestrului al II-lea al anului universitar 2016-2017.