Alegeri studentesti 2016-2017

Metodologie de organizare a alegerilor reprezentan?ilor studen?ilor în Consiliul Facult??ii de Istorie ?i în Senatul Universit??ii din Bucure?ti