Burse sociale si burse de studiu

BURSELE DE STUDIU se acord? procentual pe ani de studiu ?i sec?ie, în func?ie de medie;

BURSELE SOCIALE se acord? în func?ie situatia sociala a fiecarui student prin depunerea dosarului la secretariat (vezi Regulamentul privind acordarea burselor, afi?at la avizier).

Pot beneficia de ajutor social, pe durata unui an universitar, toti studen?ii integralisti de la înv???mântul cu frecventa, care nu beneficiaz? de burs? de studiu, în ordinea prioritatii stabilit? mai jos:

1. Sunt studen?i integralisti: orfani, ori cei proveni?i din casele de copii sau plasament familial, care nu realizeaz? venituri.

2. Sunt studen?i integrali?ti bolnavi, care se afl? în eviden?a unit??ilor medicale, care sufer? de boli maligne, boli imunologice, diabet etc. Certificatele medicale trebuiesc vizate de Dispensarul Universitatii din Bucuresti.

3. Sunt studen?i integrali?ti si care nu realizeaz? pe ultimele 3 luni (iulie, august, septembrie) un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul de baz? minim net pe ?ar? (1.250 RON). Pe adeverinta se va mentionat si salariul net si salariul brut).

SECRETARIATUL