Burse sociale si burse de studiu

BURSELE DE STUDIU se acord? procentual pe ani de studiu ?i sec?ie, în func?ie de medie;

BURSELE SOCIALE se acord? în func?ie situatia sociala a fiecarui student prin depunerea dosarului la secretariat (vezi Regulamentul privind acordarea burselor, afi?at la avizier).

Pot beneficia de ajutor social, pe durata unui an universitar, toti studen?ii integralisti de la înv???mântul cu frecventa, care nu beneficiaz? de burs? de studiu ..

Taxe ID

Plata taxelor se face numai in RON
Taxa anuala de scolarizare este de 3.100 RON, prima transa de 1550 RON se achita pâna la data de 22 octombrie 2016, iar a doua transa se va achita pâna la sfârsitul lunii februarie 2017 dupa inceperea semestrului II.

Decont abonamente RATB

Prima decontare va avea loc dupa jumatatea lunii noiembrie 2016 (pentru toate abonamentele valabile de la 01.10.2016), in functie de alocarea venita de la minister.