Rezultate cazare an universitar 2016-2017

Anun? rezultate cazare an universitar 2016-2017

Repartizarea locurilor s-a f?cut pe baza centralizatoarelor primite de la secretariatul Facult??ii de Istorie, în data de 21-09-2016 (licen??, master, doctorat).