Rezultate Admitere – Septembrie 2016

Confirmarea locului pentru cadida?ii admi?i la tax? se va face prin achitarea a 500 LEI la Casieria Universit??ii (Bd. Kog?lniceanu nr. 36 – 46, Cl?direa Rectoratului – demisol) cu men?iunea „tax? pentru Facultatea de Istorie”. Chitan?a se va depune la secretariatul Facult??ii de Istorie, astfel:

Miercuri 14.09.2016 : 9.00-14.00

Joi 15.09.2016 : 9.00-14.00

Vineri 16.09.2016 : 9.00-12.00

Luni 19.09.2016 : 9.00 – 14.00

Mar?i 20.09.2016 : 9.00 – 14.00

Suma depus? pentru confirmarea locurilor reprezint? parte din taxa anual? de studiu.

Candida?ilor admi?i care achit? o parte din taxa de studiu ?i care ulterior doresc s? se retrag?, nu li se mai restituie suma depus?.

Candida?ii admi?i la tax? care nu vor respecta programul anun?at pentru confirmarea locurilor de la tax?, î?i vor pierde locul.

Rezultatele admiterii sunt disponibile aici