Anunt Cazare Camin – Septembrie 2016

În perioada 5 – 9 septembrie 2016, la sediul ASID (Facultatea de Istorie, etaj 1, sala 103), se pot depune cererile de cazare pentru studen?ii care, în anul universitar 2016-2017, vor fi înmatricula?i în anul I licen??, master ?i doctorat, conform urm?torului program:


 • Luni, 5 septembrie: 12:00-16:00
 • Vineri, 9 septembrie: 10:00-12:00
 • Mar?i, 6 septembrie: 12:00-16:00
 • Miercuri, 7 septembrie: 12:00-16:00
 • Joi, 8 septembrie: 10:00-12:00
 • Vineri, 9 septembrie: 10:00-12:00

De asemenea, cererile pot fi trimise, în perioada 5 – 9 septembrie (ora 23.59), sau prin email la adresa: cazare@asid-ub.ro

[*]Acte necesare:

 1. Cerere tip (disponibila pe site-ul ASID
 2. Dou? fotografii tip buletin;
 3. Folie protectoare;
 4. Copie dup? CI/ BI
 5. Pentru cazurile sociale, acte doveditoare (dup? caz):

 • adeverin?? de salariu;
 • adeverin?? de ?omaj;
 • cupoane de pensie (pentru ultimele 3 luni);
 • adeverin?? privind venitul agricol (de la prim?rie);
 • certificat de deces;
 • copii dup? certificatele de na?tere ale fra?ilor/surorilor afla?i în între?inerea p?rin?ilor (pre?colari, elevi sau studen?i), înso?ite de adeverin?e de elev/student pentru fra?ii aflati în între?inerea p?rin?ilor;
 • copie dup? certificatul de divor?.
 • Dosarele incomplete ?i cele depuse/trimise dup? încheierea programului/perioadei NU vor fi acceptate ?i pot cauza pierderea locului la c?min.
 • Rezultatele vor fi afi?ate atât la avizier, cât ?i pe site-ul www.asid-ub.ro, la finalul lunii septembrie, data exact? urmând a fi anun?at? ulterior.
 • Metodologia ?i Regulamnentul de cazare le pute?i consulta online pe www.asid-ub.ro.

Comisia de cazare

Pre?edinte,

Prodecan Conf. univ. dr. Florentina Ni?u

[*] Cererea de cazare, precum ?i celelalte documente, vor trebui scanate ?i trimise pe e-mail. Pentru a evita eventuale nepl?ceri, v? rug?m s? a?tepta?i e-mail de confirmare


.