Burse postuniversitare si postdoctorale

Agen?ia de Credite ?i Burse de Studii anun?? lansarea programului de burse de cercetare ?i formare postuniversitar? ?i postdoctoral? „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma ?i „Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Vene?ia, instituite prin H.G. nr. 101/2002, cu modific?rile ulterioare, pentru anul 2016.