Sesiunea Nationala de Comunicari Stiintifice A.S.I.D


Data: 19-21 mai 2016

Organizator: Asociația Studenților la Istorie ”DACIA” (ASID)

Locația: Facultatea de Istorie, Universitatea din București

Tema: ”Criza. Destabilizator al raporturilor de putere”

A XI-a ediție a Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice A.S.I.D. își propune să creeze un spațiu propice dezvoltării profesionale și să ofere posibilitatea schimbului de idei, informații și perspective pentru participanți. Prin tema aleasă, ”Criza. Destabilizator al raporturilor de putere” urmărim o extindere a cercetărilor asupra cât mai multor aspecte ale fenomenelor destabilizatoare prezente încă de la începuturile existenței societății umane și până în prezent. Sesiunea va fi împărțită în patru workshopuri:


Conflicte, crize și provocări în secolul XXI


Secolul XXI a adus cu sine o serie de mutaţii şi provocări ce au generat dificultăţi atât din punct de vedere al mecanismului decizional al marilor actori politici, cât şi pe plan economic, social şi în domeniul securității. Perioade de colaps, tulburări şi crize umanitare vor acapara societatea contemporană. Astfel, o nouă ordine mondială se naşte, iar fundamentele vechii societăţi cad pradă unei reconfigurări indispensabile.

În cadrul workshopului pot fi abordate teme precum: criza refugiaţilor, insecuritatea geopolitică şi ameninţarea terorismului, problema energetică, vulnerabilităţile economice şi politicile monetare divergente, instabilitatea UE etc

De asemenea, lucrările trebuie să răspundă la o serie de întrebări: Care sunt consecinţele şi care este impactul provocat de criză asupra unui stat, teritoriu sau regiune ? Care sunt schimbările apărute la nivelul raporturilor de putere ?


2. Exacerbarea fricii în cadrul Războiului Rece

Războiul Rece a reprezentat un duel, o luptă prelungită pentru hegemonie cu perioade mai tensionate sau mai relaxate din punct de vedere politic. Intervalul 1945-1991 se individualizează printr-o înfruntare desfăşurată pe toate planurile între două moduri de viaţă, două perspective ideologice şi adevăruri ireconciliabile. Istoria Războiului Rece este o istorie a fenomenelor care au creat lumea în care trăim, astfel crizele şi evenimentele tulburătoare desfăşurate în acea perioadă marchează momente cruciale în desfăşurarea relaţiilor internaţionale.

În cadrul acestui workshop propunem o discuţie care să înglobeze: prezentarea ostilităţilor făţişe dintre Uniunea Sovietică şi Statele Unite, momente de interacţiune indirectă între cele două superputeri, impactul lor asupra opiniei publice şi mediului politic, economic si cultural etc


3. Schimbări radicale în “Epoca Întunecată” şi începuturile Modernităţii

Criza, precum şi războiul, face parte din viaţa oamenilor, a societăţii umane. Momentele de disfuncţionalitate în evoluţia societăţii Evului Mediu au condus la apariţia necesităţii oamenilor de a descoperi soluţii viabile, menite să revitalizeze sistemele şi procesele deteriorate. Nivelul scăzut de trăi, foametea şi ciuma au îngenunchiat o lume întreagă, în timp ce războaiele au provocat o rată a mortalităţii exagerată, perturbarea vieţii economice şi distrugerea structurilor sociale.

În cadrul workshop-ului propunem participanţilor o discuţie care să înglobeze teme pe o perioadă cât mai vastă, cât şi subiecte precum: crize politico-militare, economice, religioase şi ideologice, calamităţile sfârşitului Evului Mediu, criza modernităţii şi transformările accelerate ale societăţii etc


4. Declinul lumii antice

Secolele III-V marchează printr-o serie de evenimente cruciale declinul societăţii antice şi trecerea la o nouă formă de societate. Această trecere s-a făcut în zone geografice, politice, mai mari sau mai mici, în condiţiile unei crize şi transformări generale care se manifestă în viaţă politică, economică, socială şi culturală la care s-au adăugat şi atacurile populaţiilor migratoare. Astfel, omenirea se luptă cu momente de stagnare, progres şi regres încă de la începutul existenţei sale şi, probabil, această luptă va fi dusă până în ultima clipă a existenţei umane.

În acest context, lucrările trebuie să răspundă la o serie de întrebări: Prin ce se pot caracteriza evenimentele din această perioadă? Care sunt momentele cheie care au condus la transformarea societăţii? De asemenea, care sunt elementele de continuitate adaptate la Epoca Medievală, dar elementele de noutate?


Cui ne adresăm?

Sesiunea se adresează studenților, masteranzilor și doctoranzilor la istorie și științe conexe din București și alte centre universitare din țară.


Înscrierea

Cei interesați sunt rugați să trimită rezumatul lucrării (de max. 500 cuvinte) la adresa de email: sesiuneasid.ub@gmail.com între 6 aprilie – 3 mai. De asemeanea, trebuie să trimită și formularul de participare completat, acesta poate fi descărcat de pe site-ul www.asid-ub.ro.

Rezultatele selecției participanților vor fi afișate pe site-ul www.asid-ub.ro, dar și prin email pe data de 6 mai.

Taxa de participare

30 lei/persoană (pentru acoperirea parțială a cheltuielilor aferente)


* Cele mai bune lucrări selectate din cadrul Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice vor fi publicate într-un număr al revistei “Romanian Journal of History and International Studies”.

* Cu acordul participanților


Contact


Păun Alina - alina@asid-ub.ro ; 0748 094 271


Măliscă Ana - anamaria@asid-ub.ro ; 0729 514 652