Filozofia culturii la Emil Cioran

06.02.2018 23:56

afișconferință.jpgFacultatea de Istorie, Centrul pentru studiul secolului XX și Școala Doctorală de Istorie vă invită la prima conferință din cadrul Atelierelor de istorie modernă și contemporană: Filozofia culturii la Emil Cioran, susținută de drd. Andrei Avram, vineri, 16 februarie 2018, sala 104, ora 12:00.

 

Abordarea unei problematici precum Filozofia culturii la Emil Cioran necesită, în primul rând, lămuriri cu privire la bornele cronologice ale tematicii alese. Scindarea în perioade distincte a biografiei cioraniene („perioada românească” și „perioada franceză”) a avut repercusiuni și asupra raportării gânditorului la filozofia culturii. Astfel, un prim palier hermeneutic al conferinței se va axa asupra Weltanschaaung-ului tânărului Emil Cioran (1932-1941). Elementele constitutive ale viziunii cioraniene pot fi regăsite în articole publicate de acesta în presa României interbelice (în special „Floarea de Foc”, „Calendarul”, „Vremea”), dar și în lucrări precum Schimbarea la față a României (1936) și Despre Franța (1941-1942), scrieri definitorii pentru conturarea raportării gânditorului la problematici ce țin de filozofia culturii. Prin descifrarea sensurilor pe care Cioran le acordă unor concepte precum „istorism”, „metafizica istoriei”, „tragedia culturilor mici”, „adamism românesc”, „stil”, „escatologie” ș.a. va fi conturată Filozofia culturii la Emil Cioran.

În cea de a doua parte a conferinței, printr-o perspectivă comparativă, vor fi prezentate principalele direcții epistemologice ale hebdomadarului „Floarea de Foc” (1932), publicație la care a colaborat și Emil Cioran. Astfel, se va putea constata dacă poziționările unor tineri intelectuali precum Sandu Tudor, Paul Costin Deleanu, Arșavir Acterian, Ion Lespezeanu pot fi considerate repere ale filozofiei culturii lui Emil Cioran. Ca urmare a acestui demers, filozofia tânărului Cioran va fi analizată și prin raportarea la viziunile altor membri ai „tinerei generații” interbelice.

 

Andrei Avram este doctorand al Școlii Doctorale a Facultății de Istorie, cu tema Emil Cioran – de la radicalismul politic la refuzul Istoriei, sub îndrumarea Prof. Univ. Dr. Hab. Florin Müller. Domenii de interes: istoria ideilor și mentalităților, relațiile intelectualilor cu regimurile totalitare, istoria României interbelice.