Scrisoare deschisă a profesorilor din Facultatea de istorie - Universitatea din București

28.02.2017 17:31

Nr. 86/ 28.02.2017

Scrisoare deschisă a profesorilor din Facultatea de istorie - Universitatea din București


Doamnei Gabriela FIREA, primarul general al Capitalei


Doamnă Primar general,

Facultatea de Istorie a Universității din București, instituție de tradiție și elită a învățământului superior românesc, este supusă unei constante poluări fonice care împiedică derularea normală a procesului didactic și academic. În urma amenajărilor urbanistice din Piața Universității, spațiul din zona statuilor, aflat în fața clădirii simbol a Universității, a devenit treptat spațiu de desfășurare a unor evenimente de divertisment de tipul târgurilor și festivalurilor. Prin această scrisoare deschisă redactată de către noi, profesorii Facultății de istorie, vă semnalăm efectul negativ pe care această transformare îl are asupra desfășurării procesului didactic în cea mai importantă instituție de învățământ superior din România.

Activitatea didactică a Facultății de Istorie se desfășoară de luni până vineri în intervalul orar 8-20 și sâmbăta între orele 8-16 și include cursuri, seminarii, consultații, cercuri științifice și conferințe. De asemenea, studenții au la dispoziție sala de lectură a bibliotecii de specialitate, deschisă luni-vineri între 8-19 și sâmbăta 8-14.

De câteva zile suntem în imposibilitatea de a ne desfășura activitatea datorită poluării sonore constante creată de „Festivalul Iubirii”, organizat în acest moment în Piața Universității. Repetițiile, concertele, fondul muzical ambiental acoperă orice altă acțiune desfășurată în facultate, făcând imposibilă activitatea noastră de profesori și determinând o stare de stres și agitație atât în rândul studenților cât și al profesorilor și blocarea procesului didactic. Este o situație cu care ne-am confruntat și în cursul anului trecut cu ocazia unor evenimente similare și pe care am semnalat-o prin numeroase plângeri la Direcția de Mediu a Primăriei și la Poliția locală, rămase fără rezultat.

Vă solicităm luarea de urgență a măsurilor de interzicere a oricăror activități sonore desfășurate în timpul săptâmânii până în ora 20.00 și sâmbăta până în ora 16.00 și, prin aceasta,

respectarea actului educațional pe care Universitatea din București îl are ca misiune încă de la fondarea sa în 1864.

Lista semnatarilor

Conf. dr. Florentina Nițu, decan

Conf.dr. Ioan C. Opriș, prodecan

Conf.dr. Cristina Gudin, prodecan

Lect.dr. Alin Victor Matei, prodecan

Prof. dr. Mirela Murgescu, director Departamentul de istoria românilor și a sud-estului european

Lect. dr. Daniela Zaharia, director Departamentul de istorie antică, arheologie și istoria artei

Lect. dr. Manuela Dobre, director Departamentul de istorie universală și relații internaționale

Prof. dr. Bogdan Murgescu, director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, Universitatea din București

Prof.dr. Viorel Panaite, director Școala doctorală de istorie

Prof.dr. Andrei Pippidi, membru corespondent al Academiei Române

Prof.dr. Adrian Cioroianu, ambasador delegat permanent al României pe lângă UNESCO

Conf.dr. Simona Corlan Ioan

Prof.dr. Monica Chicideanu

Prof.dr. Ecaterina Lung

Prof.dr. Mihai Sorin Rădulescu

Prof.dr. Miron Ciho

Prof.dr. Antal Lukacs

Conf.dr. Valentin Bottez

Lect.dr. Matei Gheboianu

Lect. dr. Andrei Sora

Lect.dr. Silvana Rachieru

Lect.dr. Radu Nedici

Lect.dr. Marian Coman

Prof.dr. Sarolta Solcan

Prof.dr. hab. Florin Müller

Prof.dr. Carol Capita

Lect.dr. Alexandru Mironov

Conf.dr. Ion Bucur

Prof.dr. Mihai Retegan

Lect.dr. Alexandrina Lițu

Lect.dr. Liviu Damian

Lect.dr. Bogdan Antoniu

Lect.dr. Dragos Zaharia

Asist.dr. Cosmin Ioniță

Prof.dr. Alin Ciupală