Scoala doctorala - colocviu de trecere in anul II

ÎN ATENŢIA DOCTORANZILOR

ÎNMATRICULAŢI ÎN ANUL I 2014-2015

COLOCVIUL DE TRECERE ÎN CICLUL II DESTUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT VA AVEA LOC ÎN DATA DE 17 SEPTEMBRIE 2015, ora 10.00.

PENTRU PROMOVAREA EXAMENULUI DE TRECERE ÎN ANUL II SUNT NECESARE:

– CENTRALIZATORUL DE NOTE, COMPLETAT CONFORM PROGRAMEI DE STUDII PENTRU SERIA 2014-2017, ÎNSOŢIT DE CATALOAGE ŞI AVIZAT DE COORDONATORUL ŞTIINŢIFIC;

– PREZENTAREA PROIECTULUI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ.

PARTICIPAREA ESTE OBLIGATORIE PENTRU TOŢI DOCTORANZII ÎNMATRICULAȚI LA 01 OCTOMBRIE 2014.