Programare sesiune restante - septembrie 2016

Nume şi prenume

Data

Ora

Observații

1.

Prof.univ. dr. Căpita Carol

05.09.2016

10.00

2.

Asistent Ţarlea Alexandra

05.09.2016

10.00

3.

Lector dr. Zaharia Daniela

02.09.2016

12.00

4.

Prof. dr. Ciho Miron

21.09.2016

11.00

5.

Asistent Marcu Mihaela

16.09.2016

10.00

6.

Conf. dr Alexandrescu Emilian

05.09.2016

11.00

7.

Prof. dr. Barnea Alexandru

14.09.2016

10.00

8.

Lector dr. Alexandrescu Andrei

16.09.2016

13.30

Sem. I

18.09.2016

09.30

Sem. II

9.

Prof. dr. Nistor Gheorghe Vlad

16.09.2016

09.00

10.

Conf. dr.Bohiltea Mihuţ Florica

14.09.2016

09.00

11.

Conf. dr. Chicideanu Monica

04.09.2016

10.00

12.

Conf. dr. Bottez Valentin

08.09.2016

10.00

13.

Conf. dr. Opriş Ionut

06.09.2016

10.00

14.

Prof. dr. Alexandru Niculescu

02.09.2016

12.00

15.

Prof. dr.Lung Ecaterina

15.09.2016

10.00

16.

Prof. dr. Lukacs Antal

19.09.2016

10.00

17.

Prof. dr. Murgescu Bogdan

09.09.2016

09.00

18.

Prof. dr. Pippidi Andrei

19.09.2016

10.00

19.

Prof. dr. Solcan Şarolta

07.09.2016

12.00

20.

Conf. dr. Câltia Simion Nicolae

16.09.2016

10.00

21.

Conf. dr. Diaconescu Gheorghe Marius
+ Lect. Radu Nedici

04.09.2016

08.00

22.

Lector dr. Roșu Georgeta

19.09.2016

10.00

23.

Lector dr. Dobre Manuela

08.09.2016

12.00

24.

Prof. dr. Panaite Viorel

15.09.2016

11.00

25.

Prof. dr. Bozgan Ovidiu

09.09.2016

17.00

26.

Lector dr. Antoniu Bogdan

01.09.2016

11.00

27.

Lector dr. Alin Matei

05.09.2016

10.00

28.

Lector dr. Ştefănescu Marian

04.09.2016

09.00

29.

Lector dr. Silvana Rachieru

15.09.2016

11.00

30.

Prof. dr. Stan Valentin

08.09.2016

14.00

31.

Lector dr. Mironov Alexandru

19.09.2016

14.00

32.

Prof. dr. Pop Mihaela

02.09.2016

10.00

33.

Prof. dr. Ciupală Alin

05.09.2016

10.00

Sala 208

34.

Conf.univ. dr. Gudin Cristina

01.09.2016

09.00

35.

Prof. dr. Rădulescu Sorin Mihai

15.09.2016

09.00

36.

Prof. dr. Retegan Mihai

15.09.2016

09.00

37.

Prof. dr. Muller Florin

06.09.2016

11.00

38.

Conf. dr. Bucur Ion

09.09.2016

09.00

39.

Prof. dr. Murgescu Mirela

15.09.2016

10.00

40.

Conf. dr. Niţu Florentina

07.09.2016

10.30

Modificat din data de 6 in data de 7

41.

Lector dr. Mihai Dobre

06.09.2016

08.30

42.

Cadru didactic asociat Șandru

15.09.2016

10.00

43.

Prof. dr. Radu Dudău

14.09.2016

10.00

44.

Prof. dr. Mălina Conţu

06.09.2016

17.00

Metodologie

08.09.2016

17.00

Ev. Mediu și Renaștere

45.

Dr. Drăghici Camelia

15.09.2016

11.00

46.

Asist. Marian Coman

19.09.2016

10.00

47.

Prof. Adrian Severin

08.09.2016

10.00

48.

Lect. Bordea Daniela

09.09.2016

10.00

49.

Lect. C. Năsulea

01.09.2016

10.00

50.

Grecu

06.09.2016

17.00

Sala 206

51.

Lect. Alexandra Liţu

02.09.2016

10.00

52.

Lect. Liviu Damian

08.09.2016

12.00

53.

Lect. Dragoş Zaharia

08.09.2016

14.00

54.

Adriana Speteanu

16.09.2016

13.30

55.

Prof.Ratcu

12.09.2016

09.00

56.

Mioara Anton

13.09.2016

10.00

57.

Miriam Costea

07.09.2016

10.00

58.

Lect. Matei Gheboianu

05.09.2016

10.00

59.

Prof. Mihai Răzvan Ungureanu

02.09.2016

10.00

60.

Prof. Chiper

07.09.2016

10.00

61.

Asist.univ.dr. Ioniță Cosmin

01.09.2016

10.00

61.

Lect. dr. Laura Capita

20.09.2016

11.00

61.

Dr. Cristina Diac

14.09.2016

12.00

61.

Remus Nica

20.09.2016

10.00

Sala 201