Programare colocviu trecere ciclul II - Doctorat

COLOCVIUL DE TRECERE ÎN CICLUL II DE STUDII UNIVERSITARE VA AVEA LOC ÎN DATA DE 15 SEPTEMBRIE 2016, ORA 12.

PENTRU PROMOVAREA EXAMENULUI DE TRECERE ÎN ANUL II SUNT NECESARE:

- CENTRALIZATORUL DE NOTE, COMPLETAT CONFORM PROGRAMEI DE STUDII PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2015-2016 ÎNSOȚIT DE CATALOAGE ȘI AVIZAT DE COORDONATORUL ȘTIINȚIFIC;

- PREZENTAREA PROIECTULUI DE CERCETARE ȘTIINȚIIFICĂ; PARTICIPAREA ESTE OBLIGATORIE PENTRU TOȚI DOCTORANZII ÎNMATRICULAȚI LA 01 OCTOMBRIE 2015.