Program cursuri pregatire Bacalaureat ISTORIE

04.03.2017 21:41

4 martieIntroducere


11 martie, orele 10.00

Romanitatea românilor în viziunea istoricilor care sunt principalii istorici și umaniști care au scris pe marginea acestei teme, care sunt principalele teorii cu privire la romanitatea românilor și care sunt motivele pentru care acestea au fost create și dezvoltate;


18 martie, orele 15.00

Autonomii locale și instituții centrale în spațiul românesc (secolele IX-XVIII) – procesul de întemeiere al celor trei țări românești: Țara Românească, Moldova și Transilvania, precum și cele mai importante instituții medievale (domnia, biserica, sfatul domnesc etc.);


25 martie, orele 10.00

Spațiul românesc între diplomație și conflict în Evul Mediu și la începuturile modernității – domnitorii români – Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara, Vlad Țepeș, Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazul – și eforturile diplomatice și armate întreprinse de aceștia pentru a păstra autonomia țărilor românești;


1 aprilie, orele 10.00

Statul român modern de la proiect politic la realizarea României Mari (secolele XVII-XX). România şi concertul european; de la „criza orientală” la marile alianţe ale secolului XX – proiectele politice din secolele XVIII- XIX, Unirea din 1859, domnia lui Alexandru Ioan Cuza, cucerirea Independenței precum și Marea Unire de la 1 decembrie 1918;


8 aprilie, orele 10.00

România şi concertul european; de la „criza orientală” la marile alianţe ale secolului al XX-lea zboiul Crimeii, Congresul de pace de la Paris, Congresul de la Berlin, Războaiele balcanice şi Primul Război Mondial;


vacanța de Paște


22 aprilie, orele 10.00

Secolul XX – între democrație și totalitarism. Ideologii și practici politice în România și în Europaprincipalele ideologii care s-au dezvoltat în perioada interbelică; care au fost metodele prin care acestea s-au impus în diferite țări, cum și în cel fel acestea s-au prăbușit sau, dimpotrivă, s-au consolidat în urma Celui De-al Doilea Război Mondial;


29 aprilie, orele 10.00

România postbelică. Stalinism, național-comunism și disidență anticomunistăRomânia comunistă: instalarea comunismului, regimul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej și cel al lui Nicolae Ceaușescu precum și cele mai importante măsuri economice, sociale și politice luate în timpul regimului communist;


6 mai, orele 10.00

România în perioada Războiului Rece – poziția avută de conducătorii comuniști în războiul dintre democrație și comunism.


13 mai, orele 10.00

Construcția democrației posdecembriste – este important aici să cunoști evenimentele întâmplate imediat după căderea comunismului în 1989 și care sunt caracteristicile regimului democratic proaspăt impus;


20 mai, orele 10.00

Constituțiile din România – care au fost principale Constituții ale statului român și care sunt principalele caracteristici ale acestora;


30 mai -Test final. Simularea examenului de Bacalaureat


Activități propuse pentru fiecare întâlnire:

  • Expunere/discuții pe tema propusă;
  • Analiză variante subiecte Bacalaureat;
  • Temă pentru acasă: rezolvarea unei variante de subiect Bacalaureat (corectitudinea rezolvării urmează a fi verificată ulterior).