Platforma Mentor UB

29.11.2017 00:21

 

Platforma MENTOR UB este un proiect al Universităţii din Bucureşti creat în 2017 cu sprijinul unei finanţări obţinute prin competiţie publică (UEFSICDI FDI-2017-0881), care îşi propune să contribuie la creșterea incluzivă a accesului la studii universitare și reducerea abandonului școlar.

Facultatea de Istorie oferă în cadrul acestui proiect sprijin împotriva abandonului școlar studenților de anul I aflați în situații de risc.

Informarea studenților privind facilitățile oferite prin platforma MENTOR UB se va realiza în cadrul unor întâlniri comune (organizate cu seriile din anul I de studiu) și a unor întâlniri individuale (organizate cu câte 5-10 studenți din grupul țintă al proiectului), după următorul calendar:

 

Întâlniri comune

27 noiembrie, anul I master, orele 16.00, Sala 303/Sala 305

4 decembrie, anul I licenta (Istorie si Relatii Internationale), orele 10.00,  Amf. V. Pârvan/Amf. E. Condurachi

5 decembrie, anul I licenta (Istorie si Istoria artei), orele 10.00, Amf. V. Pârvan

 

Întâlniri individuale

27 noiembrie, orele 12.00-18.00, Sala de Consiliu, Facultatea de Istorie

28 noiembrie, orele 12.00-18.00, Sala de Consiliu, Facultatea de Istorie

 

 

Mai multe informații despre proiect puteți afla de la Conf.dr. Florentina Nițu (e-mail: florentinanitu@yahoo.com) și Lect.dr. Matei Gheboianu (matei.gheboianu@gmail.com)