Oportunitate studenti - documentare

27.10.2017 18:48

Dragi studenți,

 

Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne este implicată în activitățile organizate de Guvernul României care marchează Centenarul Primului Război Mondial și al Marii Uniri din 1918. Pe adresa facultății a sosit o solicitare, prin care ni s-a semnalat intenția de a organiza un eveniment public de tip simpozion/ miniconferință unde să poată fi prezentate aspecte legate de momentele comemorate, ținând cont de specificul instituției respective.

Mai precis, tema care ne-a fost prezentată este ”Marea Unire de la 1918 - impactul asupra activității de evidență a persoanelor și de stare civilă”. Aceasta presupune documentarea și prezentarea unor aspecte legate de preluarea administrației și a populației românești din noile teritorii după Marea Unire, despre activitățile care au constituit premise ale organizării evidenței persoanelor (evidențe militare, fiscale etc.). 

Ni s-a solicitat sprijinul unor studenți din cadrul facultății noastre pentru activitatea de documentare propriu zisă, pentru organizarea evenimentului avut în vedere, cât și pentru prezentări cu teme rezultate din documentarea respectivă. Cei interesați de acest subiect sunt rugați să se adreseze prodecanului responsabil cu cercetarea științifică, conf.dr. Ioan C. Opriș (ioan_opris@yahoo.comioanopris@gmail.com), care ii va indruma spre persoana desemnată de gestionarea acestui subiect din cadrul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrării Bazelor de Date.