Decont Abonamente RATB - Martie 2017

28.03.2017 21:36

Marti (28.03.2017) 12-14

Miercuri (29.03.2017) 12-16

Abonamentele RATB se vor deconta doar pentru studentii/masteranzii/doctoranzii de la buget in anul universitar 2016-2017 pana in 26 de ani.

Abonamentele vor fi decontate doar dacă numărul cardului (inscripționat în dreapta sus pe card) este lizibil. Vă rugăm să NU confundați numărul care se află deasupra numelui titularului de card – care este o parte a CNP-ului – cu numărul cardului, ce apare pe bonul fiscal.


La decontare trebuie să prezentați doar bonul fiscal in original și copia cardului de călătorie.