Concurs FIUB - Anul 1918 în istoria Românilor

01.02.2018 12:11

Afis-Centenar-SSIR-UB-212x300.jpgPentru toți elevii pasionați de istoria națională dar și de cea personală, a familiei sau a comunității lor, Facultatea de Istorie organizează în perioada februarie-iunie 2018 un CONCURS, în parteneriat cu Societatea de Științe Istorice din România.

Ne propunem în felul acesta ca în anul Centenarului să canalizăm energiile creative și dorința de cunoaștere a elevilor către un moment important pentru construcția și devenirea națională, asupra căruia ne aplecăm cu respect dar și cu încrederea că promovarea valorilor reprezintă singura cale spre un viitor care să ne cuprindă pe toți.

Cei mai buni participanți vor avea ocazia să ajungă la București, unde timp de o săptămână vor fi găzduiți de Facultatea de Istorie, vor avea ocazia să cunoască profesorii și studenții, să viziteze orașul și să adune amintiri prețioase.

Găsiți toate informațiile necesare în materialele de mai jos.

Atenție, în curând, Facultatea de Istorie va lansa un nou concurs: ”CENTENAR VIZUAL”.

 

DETALII CONCURS TIP ESEU:

Anul 1918 în istoria Românilor

Are ca scop implicarea elevilor în studierea istoriei naționale a perioadei 1914-1918

Activitățile organizate împreună cu profesorii de istorie din învățământul preuniversitar și Societatea de Științe Istorice din România constau în:

- documentarea, identificarea metodelor de cercetare adecvate;

- elaborarea la nivel local și județean a unor eseuri tematice care să reflecte tematica anunțată (Anul 1918 în istoria Românilor); cercetarea poate să vizeze o personalitate locală/regională cu rol semnificativ în desfășurarea evenimentelor legate de realizarea Marii Uniri și/sau Războiul Mondial (personalitate politică, culturală, militară), poate să prezinte un loc al memoriei reprezentativ pentru subiect și regiunea de proveniență a elevului sau poate să analizeze diversele momente reprezentative pentru România ale anului 1918; alte detalii și recomandări privind aceste teme vor fi anunțate pe site-ul www.istorie.unibuc.ro;

- în etapa a doua, câștigătorii de la nivel local și județean sunt așteptați la Facultatea de Istorie a Universității din București, pentru a participa la faza națională a concursului, care va consta în verificarea cunoștințelor despre Marea Unire și Primul Război Mondial ale elevilor participanți. Evenimentul va fi organizat în parteneriat cu Societatea de Științe Istorice din România și profesorii din învățământul preuniversitar.

Alte precizări:

- se pot înscrie elevii din grupul țintă clasa a VIII-a (numai elevi care în iunie 2018 vor avea împlinită vârsta de 14 ani) - și clasele IX-XII; Nota bene: Întrucât sesiunea națională se suprapune cu bacalaureatul, în funcție de numărul elevilor de clasa a XII-a înscriși, calendarul va fi ajustat în timp util.

- calendarul desfășurării

- jurizarea și numărul de locuri alocat fiecărui județ:

- la nivel local, profesorul asociat în cadrul acestui proiect va selecta maxim 3 elevi; profesorul are libertatea de a selecta elevii în funcție de contribuțiile pe care le consideră cele mai relevante;

- la nivel județean se vor acorda premiile I-III și max. 5 mențiuni. Se vor califica pentru etapa națională câte un elev din fiecare județ și o rezervă (ocupantul locului 2). Alături de elevul câștigător va fi invitat la faza națională desfășurată la București și profesorul coordonator. Jurizarea la nivel județean:

- președintele comisiei de jurizare va fi președintele filialei județene a SȘIR-ului/sau o persoană desemnată de acesta. În cazul în care nu există o astfel de filială, președintele va fi delegat de către SȘIR și UB în urma consultării cu Inspectoratul Școlar Județean.

- președintele va dispune formarea unei comisii compusă din 3 membri, aleși dintre profesorii de istorie care predau în județul respectiv.

- vor fi întocmite fișele de jurizare pe care vor fi notate punctajele obținute de către elevi.

 În jurizare se va ține cont de:

- originalitatea lucrării, gradul de noutate, modul de redactare, exprimarea opiniei personale, conexiunile făcute de către elev - 30 p.

- metodele de cercetare utilizate - 15 p.

- exprimarea: claritate, concizie, utilizarea termenilor istorici - 10 p.

- utilizarea corectă a aparatului critic - 10 p.

 - utilizarea și interpretarea corectă a surselor - 15 p. - respectarea structurii clasice de prezentare (introducere, cuprins, concluzii, aparat critic, anexe)- 10 p.

Se acordă 10 p. din oficiu.

Dacă elevii doresc să participe la ambele secțiuni, o pot face.

Lucrările vor fi evaluate separat. Elevul va primi astfel două note, care nu se vor cumula.

Pentru profesori vor fi eliberate adeverințe sau diplome pentru coordonare activități sau participare. Elevii vor primi diplome care să ateste premiul obținut sau doar participarea, după cum este cazul.

Condiții de redactare a lucrărilor:

- textul va fi redactat în Word; cu Times New Roman 12, la 1½ rânduri, cu diacritice;

- titlul comunicării: Times New Roman Bold Upper Case 14;

- sub titlu vor fi notate numele şi prenumele autorului și școala de proveniență;

- lucrarea va avea un rezumat, scris pe prima pagină (cca. 10 rânduri), footnotes pentru citările din text, indicându-se prenumele şi numele autorului, titlul lucrării, localitatea, editura, anul apariţiei, numărul paginii; pentru alte tipuri de referințe bibliografice (articole, volume de documente, presă, surse de arhivă etc), conform Ghidului de redactare care va fi postat pe pagina web a concursului;

- la final se va trece bibliografia consultată, minim trei titluri (cărți, articole, surse edite sau inedite);

- lucrarea va avea max. 5 pagini împreună cu bibliografia și va fi însoțită de anexe (acte, documente, fotografii etc.).

La nivel național: concursul se va desfășura la Universitatea din București - Facultatea de Istorie, se vor acorda câte un premiu I-III, mențiuni și premii speciale;

- juriul va cuprinde profesori de învățământul universitar și preuniversitar, din diverse zone ale țării care vor fi desemnați prin consultarea dintre SȘIR și Facultatea de Istorie,

- președintele juriului va fi Decanul Facultății de Istorie;

- un număr de 41 de câștigători județeni și patru din București vor participa la Tabăra Centenar desfășurată în luna iulie/august 2018; profesorii elevilor premiați la nivel național premiile I-III pot participa la tabăra de vară; prin tragere la sorți alți doi profesori care au avut elevi înscriși în fazele locale, județene vor fi desemnați să participe la tabăra de vară;

- în cadrul etapei naționale va fi organizată și o Dezbatere cu tema: „Învățământul românesc preuniversitar în contextual Centenarului”. Vor participa la dezbatere profesorii însoțitori ai elevilor prezenți la etapa națională precum și responsabilii locali și regionali ai concursului. 

Tematica dezbaterii: activitățile curriculare și extracurriculare desfășurate, experiențe pozitive/experiențe negative; propuneri de proiecte; propuneri în vederea ridicării calității învățământului preuniversitar etc.

Cazarea și masa vor fi asigurate de Universitatea din București.

Precizare importantă pentru profesorii participanți:

Profesorii ai căror elevi vor fi desemnați câștigători la nivel județean (premiul I) și implicit vor intra în faza națională a proiectului vor primi adeverință de membri ai echipei naționale de proiecte, dar și alte premii. Toți profesorii vor primi diplomă de participare în cadrul proiectului SȘIR, precum și adeverință de membri ai echipei județene a proiectului.

 

Calendar

- 17 februarie – 2 aprilie 2018: instruirea, pregătirea teoretică și selecția elevilor care vor fi desemnați să participe la competiția de nivel județean;

- 15-25 aprilie 2018: transmiterea la nivel județean a lucrărilor care vor intra în competiția județeană;

- 26 aprilie – 10 mai 2018: jurizarea și transmiterea la nivel național a câștigătorilor județeni;

- 10 mai 2018: publicarea pe site-ul SȘIR/ al U.B. a rezultatelor concursurilor județene;

- 10 mai -15 iunie 2018: pregătirea teoretică pentru etapa națională;

- 25-29 iunie 2018: susținerea concursului național la Facultatea de Istorie din cadrul Universității din București (ziua va fi stabilită ulterior) și publicarea pe site-ul SȘIR/UB a rezultatelor;

- 25-29 iunie 2018: premierea la Universitatea București a câștigătorilor concursurilor – (participanții și profesorii acestora);

- iulie – august 2018: participarea elevilor câștigători în cadrul Taberei de vară Centenar;

Nota bene: detaliile și data desfășurării Taberei de Vară vor fi comunicate și depind de semnarea în lunile ianuarie-martie 2018 a acordului cadru cu Ministerul Tineretului și Sportului.

 

Ghid Familia Mea in Timpul Primului Razboi Mondial si Marii Uniri

Calendar

Afis proiect

Comunicat de presa