Burse de studii si cercetare in Germania

Studenţii și cercetătorii care vor să studieze în Germania pot aplica pentru finanțare la una din organizațiile următoare care oferă mai multe burse de studii și cercetare:

DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst – Serviciul German de Schimb Academic) este cea mai mare organizaţie pe plan mondial care sprijină schimbul internaţional de studenţi și cercetători. Fondată de instituţiile de învăţământ superior din Germania, organizația are sediul central la Bonn și filiale pe tot mapamondul. DAAD organizează și finanţează schimbul de studenţi și cercetători, intermediază cadre didactice universitare și lectori, informează în întreaga lume despre Germania ca loc de studiu și cercetare și sprijină procesul de internaţionalizare a instituţiilor de învăţământ superior germane.

Mai multe detalii despre bursele DAAD pot fi consultate aici.

Fundația HannsSeidel este prezentă în România încă din 1992. Obiectivul cel mai important asumat de HSS este consolidarea dezvoltării sociale și democratice a României, prin sprijinirea procesului de reformă politică în stat și în societate - pe plan național și local, în sectorul instituțional și al societății civile din România. Fundaţia oferă burse de studiu şi de cercetare studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor. Condiţia obligatorie este cunoaşterea limbii germane la nivel minim B1.

Mai multe detalii despre bursele oferite de Fundația HannsSeidel pot fi consultate aici. Persoană de contact biroul din România: dna Nicol Grama, grama@hss.de.

KAAD Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (Serviciul German de Schimb Academic Extern) oferă burse de studiu şi de cercetare studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor angajaţi social şi confesional, indiferent de apartenenţa religioasă.

Mai multe detalii pot fi consultate aici. Persoană de contact reprezentanţa din Bucureşti: Conf. Dr. Alexandru Ronay,alexandruronay@gmail.com.