Avizarea candidatilor de catre Consiliul Facultatii pentru functia de decan

În urma votului din Ședința de Consiliu din data de 5.02.2016 au fost avizați următorii candidați:
  1. Conf. dr. Florentina Nițu
  2. Lect. dr. Marian Ștefănescu

Candidatura Prof. dr. Carol Căpiță nu a întrunit numărul de voturi necesare avizării.