Anunt scutire taxa

07.07.2017 23:29

Persoanele care solicită scutirea de taxă de înscriere, la concursul de admitere, vor prezenta unul din următoarele documente:

  • copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinților ( în cazul orfanilor de ambii părinți);
  • adeverință de la casa de copii ( în cazul celor aflați în această situație);
  • adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali ;
  • adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București, pentru susținătorii legali ai candidatului.