Inscriere examen licenta/disertatie - Sesiunea februarie 2016

LICENȚĂ FEBRUARIE 2016


Înscrierea la examenul de licență se face în perioada 11-22 ianuarie 2016, între orele 9:00-14:00.

Absolvenţii vor depune la înscriere următoarele acte:

cerere de înscriere (Formularul se descarcă de pe Internet);

diploma de bacalaureat – copie legalizată;

2 fotografii color ¾, pe hârtie fotografică;

certificat de naştere – copie legalizată;

declaraţie pe proprie răspundere a candidatului că lucrarea de licență este rezultatul muncii sale (Formularul se descarcă de pe Internet. Acesta se prinde în lucrare după pagina de titlu);

lucrarea şi referatul conducătorului;

un exemplar al lucrării în format electronic (CD ataşat la sfârşitul lucrării);

fișă de lichidare (Formularul se descarcă de pe Internet);

dosar plic nescris.


SUSȚINEREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ – 12.02.2016DISERTAȚIE FEBRUARIE 2016

Înscrierea la examenul de disertație se face în perioada 11-22 ianuarie 2016, între orele 9:00-14:00.

Absolvenţii vor depune la înscriere următoarele acte:

– cerere de înscriere (Formularul se descarcă de pe Internet);

– diploma de licență – copie legalizată;

– diploma de bacalaureat – copie legalizată;

– 2 fotografii color ¾, pe hârtie fotografică;

– certificat de naştere – copie legalizată;

– declaraţie pe proprie răspundere a candidatului că lucrarea de disertație este rezultatul muncii sale (Formularul se descarcă de pe Internet. Acesta se prinde în lucrare după pagina de titlu);

– lucrarea şi referatul conducătorului;

– un exemplar al lucrării în format electronic (CD ataşat la sfârşitul lucrării);

– fișă de lichidare (Formularul se descarcă de pe Internet);

– dosar plic nescris.

SUSȚINEREA EXAMENULUI DE DISERTAȚIE – 12.02.2016Documente necesare: