Admitere Scoala Doctorala

CALENDARUL ADMITERII

Înscrieri: 3-10 septembrie 2018;

Concursul de admitere: 11 septembrie 2018, ora 12.00 ;

Data limită de afişare a rezultatelor: 23 septembrie 2018

 

TAXA DE ADMITERE ŞI DE STUDII

Taxa de admitere: 300 lei

Taxa de studii pentru locurile cu taxă: 6 000 lei

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

 • Cerere/fişă de înscriere tip (obţinută de la secretariat);
 • Certificat de naştere;
 • Certificat de căsătorie sau un alt act de eventuală modificare a numelui;
 • Diplomă de bacalaureat sau echivalentă;
 • Diplomă de învăţământ superior (licenţă) şi foaie matricolă/supliment la diploma (situția școlară pentru absolvenții prom. 2018);
 • Diplomă studii aprofundate (master) şi foaie matricolă/supliment la diploma;
 • Memoriu de activitate ştiinţifică;
 • Lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate;
 • Propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul îndrumătorului ştiinţific, cu justificarea importanţei acesteia;
 • O listă bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfăşura colocviul;
 • Certificat de competenţă lingvistică, copie xerox nelegalizată, standard, minim – nivel B2;
 • Pentru cetăţenii străini – certificatul de competenţă lingvistică privind cunoaşterea limbii române;
 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere. Personalul încadrat în Universitatea din Bucureşti este scutit de plata taxei de înscriere;
 • Fotocopia cărţii de identitate;
 • Adeverinţă medicală eliberată recent;
 • Dosar plic


 

NOTĂ:

Absolvenţii de master care nu posedă încă diploma de absolvire (promoţia 2018) pot depune la dosar adeverinţa în original din care să rezulte acest lucru;

Candidaţii care au făcut studiile în străinătate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum şi echivalarea acesteia de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale;

 

 

NOTĂ:

Absolvenţii de master care nu posedă încă diploma de absolvire (promoţia 2018) pot depune la dosar adeverinţa în original din care să rezulte acest lucru;

Candidaţii care au făcut studiile în străinătate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum şi echivalarea acesteia de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale;

 

Taxe scolarizare doctorat

Metodologie admiere doctorat 2018

Tipuri certificate competente lingvistice