ADMITERE 2018

Studii Universitare de Master


Conditii de admitere

Pentu toate programele admiterea se face pe baza mediei notelor obţinute la cele două probe obligatorii:

• Proiectul de studii/cercetare depus în dosarul de candidatură;

• Susţinerea proiectului în cadrul colocviului de admitere.

 

Proiectul trebuie să respecte următoarele elemente de bază:

• Tema aleasă trebuie să corespundă specificului programului de master vizat;

• Proiectul trebuie să cuprindă următoarele:

– definirea subiectului;

– prezentarea conceptelor şi metodelor utilizate;

– prezentarea stadiului cercetării în domeniu;

– informaţii care să demonstreze viabilitatea subiectului propus;

– o schiţă a viitoarei lucrări de disertaţie;

– o bibliografie relevantă.

 

Calendar Admitere 

Înscrieri: 09-20 iulie 2018
Examene: 23-24 iulie 2018
Data limita de afișare a rezultatelor: 25 iulie 2018

Confirmare loc: 26-27 iulie 2018

Afisare rezultate: 28 iulie 2018

 

Program Inscrieri:

luni-vineri, orele 9-14

sambata-duminica, orele 9-12

 

 

Taxe:

 • Taxa de admitere: 100 LEI/dosar de admitere depus;
 • Taxa de studii pentru locurile cu taxă: 3100 LEI/AN.

 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

 • Cerere de înscriere tip (obţinută de la comisia de înscriere);
 • Diploma de Bacalaureat, Diploma de Licenţă (adeverință de licență pentru promoția 2017) în original sau copie xerox;
 • Copie legalizată a certificatului de naştere sau copie xerox ;
 • Fotocopia cărţii de identitate;
 • Adeverinţă medicală eliberată recent;
 • Taxa de admitere (achitată la facultate);
 • Dosar plic;
 • 4 fotografii tip buletin;
 • Certificat de căsătorie sau modificare a numelui, dacă este cazul.