ADMITERE 2018

Studii Universitare de Master

 

 

 

Nr. crt.

PROGRAM DE STUDIU/SPECIALIZARE

FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Propuneri numar locuri admitere

Subvenționate

Cu taxă

1.

ISTORIA ŞI PRACTICA RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE

ZI

20

20

2.

 

TEHNICI DIPLOMATICE

ZI

15

30

3.

ISTORIE ȘI POLITICĂ MILITARĂ ÎN ROMÂNIA SEC. XIX-XXI

ZI

10

30

4.

POLITICĂ ȘI SOCIETATE ÎN SECOLUL XX

ZI

10

25

5.

STUDII MEDIEVALE

ZI

10

20

6.

INTERFEȚE CULTURALE ÎN PREISTORIE ȘI ANTICHITATE

ZI

14

31

7.

ISTORIA ARTEI ŞI FILOSOFIA CULTURII

ZI

14 (7 istorie + 7 filosofie)

32

8.

ISTORIA COMUNISMULUI ÎN ROMÂNIA

ZI

12 + 1 rrom

31

9.

ISTORIE, RESURSE CULTURALE ȘI PATRIMONIU ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ

ZI

10

27

10.

ISTORIA IDEILOR, MENTALITĂŢILOR ŞI A CULTURII DE MASĂ

ZI

14 + 1 rrom

25

11.

EXPERIMENTE ALE MODERNITĂŢII

ZI

12

31

  Locuri rromi   2 -


Conditii de admitere

Pentu toate programele admiterea se face pe baza mediei notelor obţinute la cele două probe obligatorii:

• Proiectul de studii/cercetare depus în dosarul de candidatură;

• Susţinerea proiectului în cadrul colocviului de admitere.

 

Proiectul trebuie să respecte următoarele elemente de bază:

• Tema aleasă trebuie să corespundă specificului programului de master vizat;

• Proiectul trebuie să cuprindă următoarele:

– definirea subiectului;

– prezentarea conceptelor şi metodelor utilizate;

– prezentarea stadiului cercetării în domeniu;

– informaţii care să demonstreze viabilitatea subiectului propus;

– o schiţă a viitoarei lucrări de disertaţie;

– o bibliografie relevantă.

 

Calendar Admitere 

Înscrieri: 09-20 iulie 2018
Examene: 23-24 iulie 2018
Data limita de afișare a rezultatelor: 25 iulie 2018

Confirmare loc: 26-27 iulie 2018

Afisare rezultate: 28 iulie 2018

 

Program Inscrieri:

luni-vineri, orele 9-14

sambata-duminica, orele 9-12

 

 

Taxe:

 • Taxa de admitere: 100 LEI/dosar de admitere depus;
 • Taxa de studii pentru locurile cu taxă: 3100 LEI/AN.

 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

 • Cerere de înscriere tip (obţinută de la comisia de înscriere sau descarcata deaici);
 • Diploma de Bacalaureat, Diploma de Licenţă (adeverință de licență pentru promoția 2017) în original sau copie xerox;
 • Copie legalizată a certificatului de naştere sau copie xerox ;
 • Fotocopia cărţii de identitate;
 • Adeverinţă medicală eliberată recent;
 • Taxa de admitere (achitată la facultate);
 • Dosar plic;
 • 4 fotografii tip buletin;
 • Certificat de căsătorie sau modificare a numelui, dacă este cazul.