ADMITERE 2018

Studii Universitare de Master

Nr. crt.

PROGRAM DE STUDIU/SPECIALIZARE

FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NUMĂR DE LOCURI

 

Buget

Taxă

1.

ISTORIA ŞI PRACTICA RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE

ZI

2

19

 2.

TEHNICI DIPLOMATICE

ZI

0

25

3.

ISTORIE ȘI POLITICĂ MILITARĂ ÎN ROMÂNIA SEC. XIX-XXI

ZI

2

29

4.

POLITICĂ ȘI SOCIETATE ÎN SECOLUL XX

ZI

0

25

5.

STUDII MEDIEVALE

ZI

7

18

6.

INTERFEȚE CULTURALE ÎN PREISTORIE ȘI ANTICHITATE

ZI

3

29

7.

ISTORIA ARTEI ŞI FILOSOFIA CULTURII

ZI

2

30

8.

ISTORIA COMUNISMULUI ÎN ROMÂNIA

ZI

1

29

9.

ISTORIE, RESURSE CULTURALE ȘI PATRIMONIU ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ

ZI

2

25

10.

ISTORIA IDEILOR, MENTALITĂŢILOR ŞI A CULTURII DE MASĂ

ZI

6

25

11.

EXPERIMENTE  ALE MODERNITĂŢII

ZI

4

31

 

RROMI

ZI

1

 


Conditii de admitere

Pentu toate programele admiterea se face pe baza mediei notelor obţinute la cele două probe obligatorii:

• Proiectul de studii/cercetare depus în dosarul de candidatură;

• Susţinerea proiectului în cadrul colocviului de admitere.

 

Proiectul trebuie să respecte următoarele elemente de bază:

• Tema aleasă trebuie să corespundă specificului programului de master vizat;

• Proiectul trebuie să cuprindă următoarele:

– definirea subiectului;

– prezentarea conceptelor şi metodelor utilizate;

– prezentarea stadiului cercetării în domeniu;

– informaţii care să demonstreze viabilitatea subiectului propus;

– o schiţă a viitoarei lucrări de disertaţie;

– o bibliografie relevantă.

 

Calendar Admitere 

Înscrieri: 3-20 septembrie 2018
Data limita de afișare a rezultatelor: 23 septembrie 2018

 

 

Program Inscrieri:

• Înscrieri: 03 – 18 septembrie 2018;

• Examen admitere: 19 septembrie 2018;

• Afişare rezultate: 20 septembrie 2018;

      • Confirmare loc facultate: 20 – 21 septembrie 2018;

  • Afișare rezultate: 21 septembrie 2018.

Pe data de 21.09.2018, confirmările se fac până la orele 14.00.

 

 

Taxe:

- Taxa de admitere: 100 lei /dosar de admitere depus;

- Taxa de studii pentru locurile cu taxă: 3100 lei;

 

Persoanele care solicita scutirea de taxa la înscriere, trebuie să prezinte unul din următoarele documente:

·       certificatele  de deces ale părinților / copie xerox (în cazul orfanilor de ambii părinți);

·       adeverință de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);

·       adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali;

·       adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București, pentru susținătorii legali ai candidatului.

 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

Ø  Cerere de înscriere tip (obţinută de la comisia de înscriere);

Ø  Diploma de Bacalaureat, Diploma de Licenţă (adeverință de licență pentru promoția 2018) în original / copie xerox;

Ø  Certificatului de naştere în original / copie xerox ;

Ø  Fotocopia cărţii de identitate;

Ø  Adeverinţă medicală eliberată recent;

Ø  Taxa de admitere (achitată la facultate);

Ø  Dosar plic;

Ø  4 fotografii tip buletin;

Ø  Certificat de căsătorie sau modificare a numelui, dacă este cazul.

 

Program înscrieriluni – vineri , orele 9.00 – 14.00 / sâmbătă – duminică , orele 9.00 – 12.00